Producenci
Promocje
Pokrowiec torba na matę do jogi SUPER (z zamkiem)
Pokrowiec torba na matę do jogi SUPER (z zamkiem)
39,90 zł 34,90 zł 32,44 zł 28,37 zł
szt.

Fizjoterapia metodą Bowena (zabieg)

Dostępność: jest
Wysyłka w: ok 7 dni
Cena: 70,00 zł 70.00
Cena netto: 70,00 zł
quantity szt.
dodaj do przechowalni
Ocena: 0
Producent: Gabinet Aloha
Kod produktu: IS_001

Opis

Tech­nika Bowena to deli­katna, sku­teczna forma reha­bi­li­ta­cji  — miękka tera­pia manu­alna opra­co­wana przez  Toma Bowena z Austra­lii. Uzna­wana jest ona za jedną z naj­efek­tyw­niej­szych, holi­stycz­nych metod tera­peu­tycz­nych na świe­cie. Sto­so­wana jest już od ponad 20 lat w ponad 25 kra­jach świata.

Tech­nika Bowena to jedyna w swoim rodzaju forma neuro-mięśniowego prze­pro­gra­mo­wa­nia  – bez mani­pu­la­cji sta­wami i kośćmi i bez sil­nego uci­sku na mię­śnie — tera­peuta nie wymu­sza na ciele, aby robiło „to, co się mu karze”, lecz pozwala mu samo­dziel­nie wyko­nać pracę, która jest konieczna, aby leczyło się w odpo­wied­nim dla sie­bie cza­sie. Na tech­nikę tera­peu­tyczną Bowena skła­dają się łagodne ruchy wyko­ny­wane kciu­kami i pal­cami dłoni na mię­śniach i tkan­kach łącznych. Pomię­dzy każdą sesją ruchów nastę­puje konieczna kil­ku­mi­nu­towa prze­rwa, w cza­sie któ­rej pacjent odpo­czywa, pod­czas gdy jego ciało wyko­rzy­stuje potrzebny dla sie­bie czas do prze­two­rze­nia sygna­łów i zaini­cjo­wa­nia pro­cesu leczenia.

Pierw­szym zauwa­żal­nym efek­tem jest osią­gnię­cie przez osobę pod­daną tera­pii stanu głę­bo­kiego odprę­że­nia. W tym sta­nie orga­nizm ma moż­li­wość uak­tyw­nić sys­tem odpor­no­ściowy i zmo­bi­li­zo­wać pro­cesy samo­naprawcze. Czę­sto już po jed­nym zabiegu odczu­walna jest poprawa kon­dy­cji fizycz­nej i psy­chicz­nej. Sesje tera­peu­tyczne trwa­jące ok. 50 min,  zaleca się powta­rzać w odstę­pach siedmiodniowych.

Tera­pia Bowena jest odpo­wied­nia i sku­teczna dla każ­dego, od nowo­rod­ków po ludzi star­szych. Przy­kła­dowe dole­gli­wo­ści, w któ­rych Tech­nika Bowena daje bar­dzo dobre rezul­taty to:

 • Bóle ple­ców, rwa kulszowa
 • Pro­blemy oddechowe
 • Pro­blemy sta­wowe — z bar­kiem, kola­nem, bio­drem, łokciem, nad­garst­kiem, sta­wem skokowym
 • Bóle głowy
 • Bez­płod­ność
 • Zabu­rze­nia tra­wie­nia, wzdęcia
 • Bie­gunki, zaparcia
 • Stres
 • Aler­gie
 • Pro­blemy ze sta­wem skroniowo-żuchwowym
 • Pro­blemy z nerkami
 • Chro­niczne zmęczenie
 • Mózgowe pora­że­nie dziecięce
 • Nie­po­kój
 • Kolki u niemowląt
 • Bez­sen­ność
 • I inne…

Tech­niki Bowena nie należy łączyć z innymi tera­piami, aby nie stra­cić sku­tecz­no­ści dzia­ła­nia tej metody. Należy zacho­wać odstęp mini­mum 5 dni prze­rwy od innych tera­pii przed i po zabiegu.

Należy zabrać ze sobą na zabieg luźne, cien­kie spodnie na zmianę.

„Bowen Tech­ni­que — it’s no mas­sage, it’s message”

(Tech­nika Bowena to nie masaż, to informacja)

Zabiegi prowadzi Izabela Kamińska - mgr fizjoterapii, terapeuta Techniki Bowena, refleksolog, nauczycielka jogi

Terapia Bowena Izabela Kamińska
Katowice, ul. Bocheńskiego 38a
Gabinet 119 w Przychodni CenterMed

czas trwania zabiegu: ok. 45 min.

Cena zabiegu: 70 zł.

Promocja : "Razem taniej"  - 100 zł za  2 osoby razem.

Rezerwacja on-line

Opinie o produkcie (0)

do góry
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl